با ثبت نام و خرید صاحب فایل تمامی قطعات مبل شوید

فایل ها شامل :

تمامی قطعات کاناپه : تاج , قید , پایه جلو , پایه عقب, دسته چوبی , قاب وسط کاناپه

تمامی قطعات مبل : تاج , قید , پایه جلو دو قالبه , دسته چوبی, پایه عقب

تمامی قطعات صندلی میزبان : تاج , قید , پایه جلو و پایه عقب

تمامی قطعات میز جلومبلی : قید بزرگ , قید کوچک , پایه میز

تمامی قطعات میز ناهار خوری : قید کوچک , قید بزرگ , پایه میز بزرگ

دلیل بازگشت وجه

تماس با ما