خرید مبل با گارانتی

2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

جهت بهره مندی از مزایا
لطفا فرم این صفحه را پر کنید تا گارانتی شما فعال و ثبت شود.

نام و نام خانوادگی
شماره فاکتور یا قرارداد
کدام محصول را از ما خرید کرده اید ؟
گارانتی شما بعد از بررسی و تایید خرید شما از تاریخ فاکتور به مدت 2 سال فعال میشود .
انگار ثبت کد گارانتی شما با خطا مواجه شد . لطفا تمامی فیلد ها را بدرستی پر کرده و دوباره امتحان کنید

دلیل بازگشت وجه